fi

Muutososaaminen on oikeasti tärkeää!

Jokaisessa yrityksessä valitetaan muutospaineita. Pitää saada aikaan enemmän muutoksia lyhyemmässä ajassa. Muutososaamisen luulisi tällöin olevan etusijalla. Käytännössä tämä ei kuitenkaan yleensä näy. 

Muutososaaminen kehittyy oppimisella, joka tuottaa uudenlaista tekemistä. Osaamisen kehittymistä ei ole se, että muutoksia tehdään aina vanhaan tapaan, mutta nopeammin. Sillä vain poltetaan organisaatio loppuun ja saadaan ihmiset kapinoimaan.

Miksi johto ei välitä?

Organisaatioissa kaikki lähtee johdon asenteista ja arvoista. Johto ei ole oikeasti muutoksista kiinnostunut, jos se ei edes tunne oman yrityksen tai organisaation nyytilannetta!

Yleisesti tiedetään, että jopa yli 70% muutoksista epäonnistuu. Tyypillinen tilanne on kuitenkin se, että johdolla on hyvin hatara käsitys siitä kuinka usein oman yrityksen tai organisaation tekemät uudistukset epäonnistuvat.

Jos kyse olisi johdon näkökulmasta tärkeästä osaamisalueesta, sen pitäisi myös seurata sitä, miten osaaminen kehittyy ja odottaa sitä, että muutokset onnistuvat yhä useammin ja tulokset paranevat.

Osaamisen kehittymättömyyden seuraukset

Monimutkaistuvassa ja yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa se, että muutostoiminta ei ole seurannan ja kehittämisen kohteena johtaa siihen, että muutostulokset heikkenevät.

  • Tavoitteisiin ei päästä ja taloudellinen tulos jää jälkeen siitä mitä odotetaan
  • Muutoksien jälkeen joudutaan heti isoihin korjausliikeisiin, joka vie aikaa ja tuottaa kustannuksia
  • Johto alkaa varoa muutoksia, aloitukset viivästyvät ja epäonnistumisen riski edelleen kasvaa
  • Henkilöstön motivaatio muutoksiin heikkenee jatkuvien epäonnistumisten vuoksi.

Tahto tehdä asialle jotain puuttuu

Hälyttävintä tässä kaikessa on se, että vaikka muutososaaminen on yhä tärkeämpi osa minkä tahansa yrityksen kilpailukyvyn ydintä, suhtautuminen siihen liittyvän oman osaamisen kehittämiseen on suorastaan lepsua. Ei näin keskeistä asiaa pidä jättää vain ulkoisen osaamisen varaan.

Innovaatiot ja uusi bisnes ovat tietenkin tärkeitä, mutta muutokset ja bisneksen uudistaminen ovat keskeinen perusta, jota ei saa unohtaa. Suomalaisille se ei ole vahvuusalue, joten se vaatii erityishuomiota.